KATERE SO RAZLIČNE VRSTE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ?


Vse vrste zavarovanja delujetjo po osnovnem principu: zavarovalnici plačate premijo in če med zavarovalno dobo umrete, bodo upravičencu plačali vsoto, ki je na zavarovalni polici. Čeprav se vam zdi, da je danes nešteto vrst življenjskih zavarovanj, je vsaka samo različica osnovne vrste zavarovanja. V bistvu bi lahko rekli, da poznamo tri osnovne vrste življenjskih zavarovanj, iz katerih so se razvile številne različice. Da bi si izbrali pravilno vrsto zavarovanja glede na vašo individualno situacijo, morate razumeti razlike med njimi:

  • 1. Mešano življenjsko zavarovanje
  • 2. Zavarovanje za primer smrti
  • 3. Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem

MEŠANO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ...

Mešano življenjsko zavarovanje je zavarovanje in varčevanje hkrati. S sklenitvijo te oblike življenjskega zavarovanja se upravičencu ob koncu zavarovalne dobe izplača dogovorjena zavarovalna vsota s pripisanimi dobički. Lahko se izplača v enkratnem znesku ali v obliki mesečne rente.

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja pa se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer smrti skupaj s pripisanimi dobički. Ta vrsta življenjskih zavarovanj je zelo varna, saj so zavarovalnice pri naložbah zelo omejene. To tudi pomeni, da vam ne omogoča zelo velikih donosov, vendar po drugi strani JAMČI izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ob doživetju s pripisanimi dobički, hkrati pa ste še zavarovani za primer smrti.

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI Z DOLOČENO ZAVAROVALNO DOBO

V tem primeru ste zavarovani samo za primer smrti in še to za določeno časovno obdobje. Če med zavarovalnim obdobjem umrete, upravičenec prejme celotno izplačilo, ki je napisano na zavarovalni polici. Če zavarovalno dobo doživite, pa vaš upravičenec ne dobi izplačanega nobenega denarja. Je cenejše, vendar ne vključuje varčevalne komponente.

  • Vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti
Posebnost teh vrst zavarovanj je, da zavarovalna doba ni določena, temveč je oseba zavarovana do konca življenja. Zavarovanec plačuje premijo do konca življenja. Ob smrti dobi upravičenec izplačano dogovorjeno zavarovalno vsoto in zavarovanje se konča.
  • Življenjsko zavarovanje s časovno dogovorjenim rokom izplačila
Bistvo tega zavarovanja je, da zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto šele po poteku zavarovalne dobe ne glede na to, ali je med zavarovalno dobo zavarovanec umrl ali ne. To zavarovanje je zelo podobno klasičnemu življenjskemu zavarovanju z razliko, da zavarovalnica ob smrti zavarovanca zavarovalne vsote ne izplača takoj, ampak šele po poteku zavarovalne dobe. Ta vrsta zavarovanj je primerna, če bi si hoteli zagotoviti primerno kritje in kapital za točno določeno obdobje, npr. šolanje otrok ali pokojnine. V tem primeru ste zavarovani samo za primer smrti in še to za določeno časovno obdobje.

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z NALOŽBENIM TVEGANJEM

Ta vrsta življenjskega zavarovanja je relativno nov produkt na zavarovalnem trgu. Nekateri ga imenujejo tudi naložbeno življenjsko zavarovanje; življenjsko zavarovanje, vezano na vzajemne sklade; življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade. To je oblika življenjskega zavarovanja, pri kateri poleg zavarovanja za primer smrti varčujete tudi v izbranih vzajemnih skladih. Z delom zavarovalne premije, ki je namenjena varčevanju, vstopite na trg kapitala in s tem prevzamete naložbeno tveganje nase. Hkrati pa lahko dosegate tudi višje donose kot z ostalimi oblikami življenjskih zavarovanj.

Ta vrsta življenjskega zavarovanja je primerna le za tiste, ki poznate delovanje kapitalskega trga in ste pripravljeni prevzeti tveganje ob nihanju vrednosti premoženja, ki je v tem primeru naložen v različnih vzajemnih skladih. Vsekakor to ni oblika življenjskega zavarovanja, zaradi katerega bi se vam splačalo prenehati plačevati vaše klasično življenjsko zavarovanje in narediti novo z naložbenim tveganjem. Lahko pa služi kot enkratna nadgradnja obstoječega zavarovanja ali kot eden izmed instrumentov za doseganje vaše finančne varnosti in neodvisnosti.

Vodnik do odločitve

Eno najpogostejših vprašanj, ki jih imajo ljudje o življenjskem zavarovanju, je, katero življenjsko zavarovanje naj sklenejo. Odgovor se glasi, da je to odvisno od veliko faktorjev, vključno z dolžino kritja, vaših finančnih zmogljivosti, koliko rizika želite itd.