KLJUČNI IZRAZIUpravičenec je oseba, imenovana na polici kot prejemnik zavarovalnega denarja v primeru zavarovančeve smrti.

Zahteva je zahteva posameznika, da dobi vrnjene izgube, krite po zavarovalni polici.

Polica je pogodba ali sporazum med zavarovancem in zavarovalcem.

Premija je plačilo zavarovalnici za zavarovalno kritje.